HTML5

Het HTML5-logo werd in januari 2011 door het W3C geÔntroduceerd. Volgens het W3C representeert het logo HTML5 'als hoeksteen voor moderne Web-applicaties'.
Terwijl HTML5 nog steeds in volle ontwikkeling is zijn er op dit moment al een groot aantal nieuwefunctionaliteiten beschikbaar voor gebruik. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe semantische elementen(o.a. section, article,header,footer, ...), canvas, video, audio en uitbreidingen voor forms. Hetis dan ook niet vreemd dat showcases, handleidingen, artikelen en websites volledig gemaakt metHTML5 als paddenstoelen uit de grond schieten. Met de huidige ontwikkelingen rond HTML5 lijkt heterop dat HTML5 blijft. De kans dat het de nieuwe webstandaard zal worden is groot, maar wanneer isde vraag.

De wijze waarop het internet tegenwoordig wordt gebruikt is aan het veranderen. Vroeger werd hetvoornamelijk gebruikt om tekstdocumenten te delen, maar nu wil men ook video, audio en gameskunnen zien, horen en spelen. Het web is interactiever geworden en daar zijn volgens de WHATWGde huidige generatie markup languages niet voor gebouwd. De , en functionaliteiten zijn enkele voorbeelden van hoe men dit wil gaan bereiken.

 

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida